Säpo
 • Nu kommer årsboken Säkerhetspolisen 2016

  2017-03-16
  Flera terroristdåd i Europa, en hårdnad politisk debatt och ett spänt säkerhetsläge i vår del av världen har präglat 2016 utifrån Säkerhetspolisens perspektiv. Läs mer
 • Allt svårare att hålla Sverige säkert

  2017-03-16
  Ett ökande hot från ensamagerande, brister i myndigheternas säkerhetsskyddsarbete och en tilltagande aktivitet inom de politiskt motiverade miljöerna, inte minst vit makt-miljön. Att hålla Sverige säkert blir allt mer komplext. Det framgår i Säkerhetspolisens årsrapport för 2016 som publiceras i dag. Läs mer
 • Säkerhetsskyddet måste stärkas

  2017-03-16
  Det säkerhetspolitiska läget i Europa har förändrats, och att hålla Sverige säkert blir alltmer komplext. Samtidigt finns det brister i myndigheters säkerhetsskyddsarbete. Det konstaterar säkerhetspolischef Anders Thornberg i en debattartikel idag. Nu krävs en bred insats för att minska sårbarheten hos skyddsvärda verksamheter. Läs mer